Dotacje Unijne

Nasza firma realizowała projekt pt. "Budowa hali produkcyjnej oraz zakup specjalistycznych urządzeń celem wprowadzenia innowacyjnej usługi obróbki termicznej w firmie AEP Rybicki, Zawada spółka jawna". Realizacja projektu miała na celu dywersyfikację działalności firmy i wprowadzenie do oferty dwóch nowych usług, opartych o innowacyjność procesową.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- kompleksową budowę hali usługowej - wycinarkę plazmową - wycinarkę laserową - suwnicę - automatyczny magazyn windowy - wózek widłowy - regały - oprogramowanie do obsługi maszyn - zakup działki pod budowę - zarządzanie projektem

Inwestycja realizowana była w okresie od kwietnia 2016 do września 2017 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.