Filtrowentylacja

Filtrowentylacja VR 6/8/12/16

System filtrowentylacji produkowany jest w 4 różnych wielkościach , zależnie od wymiarów stołu roboczego. Skuteczność układu filtrującego to 99,8%. Każdy z wkładów zawiera 24m2 odpornego na płomienie papieru filtrującego. Cała jednostka jest kontrolowana przez elektroniczny oczyszczacz filtrowy.

Frekwencja przedmuchów została zredukowana o połowę (w porównaniu do starszej generacji), co oznacza zmniejszenie zużycie powietrza do niezbędnego minimum. Wkłady zamontowane są poziomo , a dostęp został ułatwiony. Wymiana wkładów nie stanowi większego problemu i może zostać zrealizowana we własnym zakresie. Każdy system jest wyposażony w ochronę przeciw płomienną. System ochronny skonstruowany jest w taki sposób, aby wyłapywał wszystkie zajarzone cząsteczki, niedopałki itp. i przechowywać je w schowku, skąd mogą zostać łatwo usunięte.

Dzięki wysokiej skuteczności układu filtrowentylującego, powietrze wylatujące może zostać użyte do ogrzewania hali produkcyjnej.